Evidence smluv

Systém zahrnuje elektronickou evidenci smluv, tvorbu, připomínkování smluv, změny pomocí dodatků smluv, podepisování pomocí elektronického podpisu, publikaci do registru smluv. Systém kontroluje platnost smluv.

Přejít na: Elektronické zpracování faktur | Evidence smluv | Předpisy | Žádanky

Evidence smluv je správou smluvní dokumentace, která především zahrnuje elektronickou evidenci dodavatelských a odběratelských smluv, týmovou tvorbu smluv, připomínkování smluv, změny pomocí dodatků smluv, podepisování pomocí elektronického podpisu, publikaci do registru smluv. Systém také kontroluje platnost smluv a hlídá termíny vyplývající z nich.

 

Vlastnosti
 • Možnost automatického přiřazování čísla/kódu smluv
 • Konfigurovatelné vlastnosti smluv
 • Verzování, schvalování, historie verzí atd.
 • Personalizované zobrazení – „mé smlouvy“, „položky ke schválení“ atd.
 • Výkonné vyhledávání – výsledky možno zobrazit strukturovaně pomocí metadat (původce, kategorie, datum)
 • Auditní log – historie dokumentu a průběh workflow

 

Přínosy
 • Snažší přístup k dokumentům – automatické nastavení potřebných práv při publikaci, výkonné vyhledávání
 • Kontrola seznámení se smlouvami
 • Zrychlení procesu zpracování dokumentu – zvýšení efektivity práce uživatelů – paralelní připomínkování, informování a připomínání aktivit emaily
 • Uchování auditní informace

 

Agenda evidence smluv umožňuje:

Smlouvy-vytvorit-smlouvu.png
 1. Evidenci a správu dodavatelských a odběratelských smluv – tvorbu návrhu, připomínkování, schválení, publikaci
 2. Změny smluv pomocí dodatků
 3. Generovat přehledy smluv platných a v archivu
 4. Zaznamenat historii schválení
 5. Uložení auditní stopy, která eviduje provedené připomínky, schválení, uchovává historii souborů, včetně otisku „hash“
 6. Evidenci smluv s ručními i digitálními podpisy
 7. Napojení na anonymizační SW, uložení dvou verzí smluv – originálu a anonymizované kopie
 8. Napojení na registr smluv

 

Smlouvy-napojeni-na-registr.png

 

Evidence smluv – ukázka workflow

Smlouvy-ukazka-workflow.png

 

Smlouvy-specificke-atributy.png

 

Přejít na: Elektronické zpracování faktur | Evidence smluv | Předpisy | Žádanky

 

Zeptejte se specialisty na to, co vás zajímá, například SharePoint O365, modul faktury (schvalování, správa, evidence, uložení), žádanky, směrnice, smlouvy, ERP, DMS.

Zeptat se >>

Chcete si nejprve vyzkoušet řešení Allium DMS Online, například modul faktury, žádanky, směrnice, smlouvy, certifikace, elektronické podpisy?

Vyzkoušet DEMO >>