Agendy

Jaký přínos má pro uživatele Allium DMS? V čem může být prospěšný i vaší firmě nebo organizaci? Proč je výhodné použít právě toto řešení? Na jakých zařízeních se dá používat? Spousta otázek čekajících na odpovědi...

Elektronické zpracování faktur

Digitalizace faktur a jejich schválení pomocí automatických postupů workflow, zahrnuje naskenování, automatické vytěžení faktur, validaci vytěžených údajů, editaci faktur, přenos do ERP, oběh, řízené schvalování a zaúčtování faktury. Faktury jsou uloženy v centrálním registru, jsou evidovány ve firemním ERP a účinně je sledována jejich splatnost.

Týká se: SharePoint O365, ERP, DMS, schvalování faktur, vytěžování, evidence.

Žádanky

Elektronické zpracování, evidenci, schvalování a archivaci vnitropodnikových žádanek - žádostí, které maximálně urychlí vnitropodnikové procesy. Systém umožňuje generovat žádanky - žádosti o dovolené, neplacené volno, služební cesty, využití služebního vozidla, nákupy realizované mimo rámcové smlouvy.

Týká se: SharePoint O365, DMS, žádanky, žádosti, evidence, schvalování, dovolená, služební cesty, workflow

Interní dokumentace - ISO předpisy

Modul Řízená dokumentace zahrnuje elektronickou tvorbu a zpracování interních předpisů a dokumentace, podporu elektronického připomínkování a schvalování vnitřních předpisů. Systém rovněž podporuje kontrolu seznámení se s interními směrnicemi. Vnitřní předpisy zahrnují ISO předpisy, podnikové normy, směrnice, pokyny, postupy, metodiky a jiné.

Týká se: SharePoint O365, DMS, vnitřní, evidence předpisů, tvorba, interní, ISO

Evidence smluv

Správa smluvní dokumentace zahrnuje evidenci dodavatelských a odběratelských smluv. Podporuje týmovou práci při tvorbě smluv, připomínkování a změny pomocí dodatků smluv. Možnost podepsání elektronickým podpisem a publikace do registru smluv. Systém kontroluje platnost smluv a hlídá termíny vyplývající z nich.

Týká se: SharePoint O365, DMS, smlouvy, tvorba, připomínkování, schvalování,  workflow, dodatky

Flexibilita

Díky cloudu máte dokumentaci k dispozici kdekoliv, kdykoliv, na všech typech zařízení a na všech dostupných platformách. Nejste nijak vázání na lokalitu nebo konkrétní zařízení.

Produktivita

Díky Allium DMS zvýšíte produktivitu zaměstnanců a významně snížíte vliv lidského faktoru. Neméně důležitá je s tím související úspora financí a vyšší bezpečnost dat.,

Obnovitelnost

Transparentní historie veškeré dokumentace v online prostoru je samozřejmostí. Díky automatickému verzování dokumentů se nemusíte obávat o ztrátu náročně pořizovaných dat.

Bezpečnost

Bezpečnost práce s dokumenty, jejich ochrana před ztrátou nebo odcizením, včetně dodržování směrnic EU a GDPR je pro Allium DMS  i veškerá řešení Office 365 hlavní prioritou.

Digitalizace

Elektronické podpisy, časová razítka, elektronické pečetě jsou integrovány do systému Allium DMS a slouží k bezpečnému ověřování pořízených dokumentů.

Operativnost

Žádají zaměstnanci o dovolenou, o služební cesty nebo pořizují nákupy? Prostřednictvím našeho online řešení můžou pracovat kdekoli a kdykoli.

Kontrola

Vytváříte a schvalujete interní dokumenty firmy? Online prostor je pro tuto činnost ideální, v historii zaznamená kdy a kdo dokument vytvořil, schválil a kdo jej četl.

Workflow

Veškeré přijaté faktury můžete v Allium DMS kdekoliv a kdykoliv kontrolovat a díky předdefinovaným automatickým postupů řídit jejich zpracování.

Propojení

Faktury jsou uloženy v centrálním registru a jsou evidovány ve firemním ERP systému. Allium DMS je možno propojit s dalšími systémy klienta v jeden homogenní celek.

Pořádek

DMS Allium umožňuje sledování splatnosti faktur a na základě toho získání rabatu za včasnou platbu dodavateli. Sledovat a rychle reagovat se da i u dalších parametrů, které jsou evidovány k dokumentu.

Spolupráce

Podpora týmové spolupráce. Teamsy, Yammer, Planner, online zpracování dokumentů, tabulek a dat zefektivňuje spolupráci, snižuje náklady a využívá v maximální míře potenciál Microsoft 365.

i

Zajímá vás víc?

Kontaktujte nás.

Zeptejte se specialisty na to, co vás zajímá, například SharePoint Microsoft 365, modul faktury (schvalování, správa, evidence, uložení), žádanky, směrnice, smlouvy, ERP, DMS.

Zeptat se >>

Chcete si nejprve vyzkoušet řešení Allium DMS, například modul faktury, žádanky, směrnice, smlouvy, certifikace, elektronické podpisy?

Vyzkoušet DEMO >>